ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Κ. Δ. ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΣE ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΟ 6Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ SEERSS (INTERNATIONAL CONGRESS IN ROBOTIC SURGERY)

 O  κ. Δ. Πατσούρας συμμετείχε σε προεδρείο στο 6ο συνέδριο SEERS  (INTERNATIONAL CONGRESS IN ROBOTIC SURGERY) που διεξήχθει στην Αθήνα από την 1η έως 3 του Δεκέμβρη του 2017  στο Ζάππειο Μέγαρο.

PHOTO GALLERY