ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Κ. Δ. ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΩΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»

 Ο κ. Δ. Πατσούρας συμμετείχε ως ομιλητής-εκπαιδευτής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ», του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που διεξήχθη στις 24-28 Σεπτεμβρίου 2018 στο Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν. Σ. ΧΡΗΣΤΕΑΣ», με θέματα: 1) Ελαχιστα επεμβατική χειρουργική στον πρωκτό, 2) Συγκριτικές μελέτες ανοικτής, λαπαροσκοπικής και ρομποτικής κολεκτομής στην χειρουργική του παχέος εντέρου.