ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Κ. Δ. ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΩΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»

Ο κ. Δ. Πατσούρας συμμετείχε ως ομιλητής και εκπαιδευτής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ», του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που διεξήχθει στις 06-10 Μαίου 2019 στο Εργαστήριο Πειραμματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν. Σ. ΧΡΗΣΤΕΑΣ», με θέμα την Χειρουργική του παχέος εντέρου και του πρωκτού, με την συμμετοχή και ξένων ομιλητών.