ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Κ. Δ. ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΩΣ ΟΜΙΛΗΤΗ ΣΤΟ 1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΛΟΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΑΣ.

 23 - 25 Ιανουαρίου 2020

Ξενοδοχείο Electra Palace Athens, Αθήνα