ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ ΜΕ LASER - FILAC

Η μέθοδος θεραπείας FiLaC® (Fistula – track – Laser Closure) επιδιώκει τη σύγκλιση-επούλωση του περιεδρικού συριγγίου με τη χρήση του laser και μιας ειδικής οπτικής ίνας με κυκλική διάχυση της ενέργειας, χωρίς τραυματισμό του σφιγκτήρα, με διατήρηση κάθε μέρους του μυϊκού ιστού και την ελαχιστοποίηση του ενδεχομένου ακράτειας.
 
Η θεραπεία πραγματοποιείται με την προώθηση και την ακριβή τοποθέτηση της οπτικής ίνας μέσα στον πόρο του συριγγίου. Καθώς η οπτική ίνα αποσύρεται εφαρμόζουμε ενέργεια laser που καταστρέφει με ελεγχόμενο τρόπο τον επιθηλιακό ιστό και σφραγίζει τα τοιχώματα του περιεδρικού συριγγίου.
 
Η θεραπεία FiLaC® έχει σημαντικά πλεονεκτήματα:
  • Έίναι απλή, σύντομη και εντελώς ανώδυνη
  • Έιναι αναίμακτη, χωρίς να τραυματίζει τον σφιγκτηριακό μηχανισμό, διατηρώντας τον έσω και έξω σφιγκτήρα και ελαχιστοποιώντας το ενδεχόμενο ακράτειας
  • Απαιτεί ελάχιστο χρόνο νοσηλείας (day clinic) και είναι ιδανική για τη θεραπεία πολλαπλών υποτροπών
  • Το μήκος και η ανατομία του περιεδρικού συριγγίου δεν συνιστούν περιορισμό
  • Η ενέργεια του laser επιταχύνει τη διαδικασία της επούλωσης
  • Η θεραπεία μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες τεχνικές για το κλείσιμο του στομίου του περιεδρικού συριγγιου